martes, 8 de enero de 2013

Los Dinzel (el baile del tango)


Mästarna Gloria och Rodolfo Dinzel

Gloria och Rodolfo Dinzel blev år 1972 dansparet "Los Dinzel" och som sådant har de utvecklat en konstnärlig karriär, forskning kring tangon och utvecklat ett pedagogiskt system,
s k Dinzelsystemet.

Dinzelsystemet, som används i deras studio i Buenos Aires och även på "Centro Educativo del Tango de Buenos Aires", f.d. "Universidad del Tango", (Tango Utbildningscenter i Buenos Aires, före detta Tango Universitetet)

Dinzelsystemet har skapats efter en gedigen 30-årig forskning kring den Argentinska Tangondansens grunder. Systemet bygger på hur tangon började dansas kring 1850-talet. Det skapades utifrån ett behov av att uttrycka sig. Tangon blev en improvisationsdans där ingenting var i förväg bestämt utan skapades i stunden av de båda lika aktiva dansarna.

Dinzel tangostudio kan du finna i Buenos Aires på den här adressen:

CALLE JUFRE, 160. VILLA CRESPO
TEL. 00 54 11 4777-0405

Här namnen på några av de lärare som av och till undervisar i Dinzel studion:
Män: Erick, Miguel, Mauro, Camilo, Pablo
Kvinnor: Rosa, Helena, Griselda


The masters Gloria and Rodolfo Dinzel

In 1972 became Gloria and Rodolfo Dinzel the dance couple "Los Dinzel" and as such they have developed an artistic career, research about tango and developed a pedagogical system,
i. e. the Dinzel system.

The Dinzel system is frequently used in their studio in Buenos Aires, and even at "Centro Educativo del Tango de Buenos Aires", former "Universidad del Tango", (Tango Education centre in Buenos Aires, Tango University)

The Dinzel system has been created after a solid 30 years period of research around the basics of the Argentine tango. The system is built on how tango was danced at the period of 1850th. It was created out of a need to express oneself. Tango became a dance of improvisation where nothing was decided in advance, rather it was created in that moment it was danced by two equally active dancers.

You can find Dinzel tango studio in Buenos Aires at this address:

CALLE JUFRE, 160. VILLA CRESPO
TEL. 00 54 11 4777-0405

Here is the name of some of the teachers who teach now and then at the studio of Dinzel:
Men: Erick, Miguel, Mauro, Camilo, Pablo
Women: Rosa, Helena, Griselda


Los maestros Gloria y Rodolfo Dinzel

En 1972 se formó la pareja de baile Gloria y Rodolfo Dinzel  "Los Dinzel" y, como tal, ellos han desarrollado una carrera artística, de investigación sobre el tango y han desarrollado un sistema pedagógico, es decir el sistema Dinzel.

El sistema Dinzel es usado con frecuencia en su estudio en Buenos Aires, y hasta en "el Centro Educativo del Tango de Buenos Aires", antigua "Universidad del Tango", (centro de Educación de Tango en Buenos Aires, Universidad de Tango)

El sistema Dinzel ha sido creado después de un período de unos 30 años de contínua investigación sobre los fundamentos del tango argentino. El sistema se basa sobre como el tango fue bailado en el período de 1850. Fue creado como una necesidad de expresarse. El tango se hizo un baile de improvisación donde nada era decidido de antemano, en efecto fue creado en aquel momento mientras bailaban dos bailarines igualmente activos.


Usted puede encontrar el estudio de tango Dinzel en Buenos Aires en esta dirección:

CALLE JUFRE, 160. VILLA CRESPO
TEL. 00 54 11 4777-0405

Aquí está el nombre de algunos profesores que dan clases habitualmente en el estudio de Dinzel:
Hombres: Erick, Miguel, Mauro, Camilo, Pablo
Mujeres: Rosa, Helena, Griselda

The masters Gloria and Rodolfo Dinzel

In 1972 became Gloria and Rodolfo Dinzel the dance couple "Los Dinzel" and as such they have developed an artistic career, research about tango and developed a pedagogical system,
i. e. the Dinzel system.

The Dinzel system is frequently used in their studio in Buenos Aires, and even at "Centro Educativo del Tango de Buenos Aires", former "Universidad del Tango", (Tango Education centre in Buenos Aires, Tango University) 

The Dinzel system has been created after a solid 30 years period of research around the basics of the Argentine tango. The system is built on how tango was danced at the period of 1850th. It was created out of a need to express oneself. Tango became a dance of improvisation where nothing was decided in advance, rather it was created in that moment it was danced by two equally active dancers.

You can find Dinzel tango studio in Buenos Aires at this address:

CALLE JUFRE, 160. VILLA CRESPO
TEL. 00 54 11 4777-0405

Here is the name of some of the teachers who teach now and then at the studio of Dinzel:
Men: Erick, Miguel, Mauro, Camilo, Pablo 
Women: Rosa, Helena, Griselda


The masters Gloria and Rodolfo Dinzel

In 1972 became Gloria and Rodolfo Dinzel the dance couple "Los Dinzel" and as such they have developed an artistic career, research about tango and developed a pedagogical system,
i. e. the Dinzel system.

The Dinzel system is frequently used in their studio in Buenos Aires, and even at "Centro Educativo del Tango de Buenos Aires", former "Universidad del Tango", (Tango Education centre in Buenos Aires, Tango University) 

The Dinzel system has been created after a solid 30 years period of research around the basics of the Argentine tango. The system is built on how tango was danced at the period of 1850th. It was created out of a need to express oneself. Tango became a dance of improvisation where nothing was decided in advance, rather it was created in that moment it was danced by two equally active dancers.

You can find Dinzel tango studio in Buenos Aires at this address:

CALLE JUFRE, 160. VILLA CRESPO
TEL. 00 54 11 4777-0405

Here is the name of some of the teachers who teach now and then at the studio of Dinzel:
Men: Erick, Miguel, Mauro, Camilo, Pablo 
Women: Rosa, Helena, Griselda

No hay comentarios:

Publicar un comentario